Tento web má informovat naše přátele o činnosti naší rodiny.

      Na následujících stránkách je několik fotografií jak členů naší rodiny včetně dětí a vnuček, tak i fotografie z naší zájmové a jiné činnosti. Dále je zde několik fotografií z historie a přírody.Věřím, že se Vám stránky budou líbit. Případné připomínky a návrhy můžete sdělit prostřednictvím formuláře Názory a připomínky

 KONTAKT

Jiří ŽďánskýMarie Žďánská
email : zdansky@zdansky.comemail : mariezdanska@seznam.cz
mob. : +420 602 442 240mob. :  +420 606 751 881

Přístup k mailům na adrese @zdansky.com

Počasí Liberec